ضمانت نامه کیفی خدمات

SLA

ارسال تیکت

پشتیبانی ابرفانت

ابرفانت را دنبال کنید :

ضمانت کیفی ابرفانت

(SLA)

ابرفانت در جهت حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، خود را متعهد به رعایت این توافقنامه میداند.

ماده 1- ضمانت نامه کیفی خدمات میزبانی وب:

خدمات میزبانی وب شامل:
 • میزبانی اشتراکی لینوکس
 • میزبان اشتراکی ویندوز
 • میزبانی ایمیل
 • میزبانی دانلود
 • سرور اختصاصی
 • سرور مجازی

عدم دسترسی در میزبانی وب، به معنی عدم امکان مشاهده سایت، عدم دسترسی به کنترل پنل و عدم دریافت پاسخ ping از سرور میزبان سایت بصورت همزمان خواهد بود

ماده 2- ضمانت نامه کیفی خدمات سرو مجازی و اختصاصی

خدمات سرور مجازی و اختصاصی دارای پایداری 99 درصد دسترسی در ماه میباشد.
عدم دسترسی در سرور مجازی به معنی عدم دریافت پاسخ Ping و عدم امکان دسترسی به سرور میزبان به صورت همزمان خواهد بود.

ماده 3- ارائه اعتبار سرویس

اعتبار سرویس به صورت مدت زمان به پایان قرارداد مشترک افزوده میشود و این اعتبار قابل انتقال به سرویس دیگر نخواهد بود.
در صورت بروز اختلال در خدمات ارائه شده ، نیاز است که مشترک بین اولین تا پانزدهمین روز از ماه بعد از اختلال، درخواست کتبی خود را برای دریافت سرویس از طریق تیکت، ایمیل،و پیام اعلام نماید.

ماده 4 – اطلاع‌رسانی عدم دسترسی

در صورت بروز هرگونه اختلال در خدمات که باعث عدم دسترسی کامل بیش از 30 دقیقه ای به
سرویس مشترک شود، مراتب حداکثر طی 1 ساعت از طریق تیکت ، تلفن و یا SMS به
مشترک اطلاع داده می‌شود.

عدم اطلاع رسانی به‌موقع توسط ابرفانت باعث می شود یک روز اعتبار سرویس به مشترک تعلق گیرد.
ابرفانت تعهدی در خصوص آدرس ایمیل، شماره تلفن و شماره همراه اشتباه توسط مشترک نخواهد داشت. مالک
سرویس باید در پنل مشتریان به آدرس PaneL.Lianidea.com همواره اطلاعات صحیح و در دسترس خود را وارد نماید.

ماده 5- توافقنامه عدم افشای اطلاعات:

 • انواع و مصادیق اسناد و اطلاعات محرمانه
 • شرایط و موارد مجاز وغیر مجاز در افشا اطلاعات
 • عودت اطلاعات
 • خاتمه قرارداد
 • مالکیت اطلاعات
 • آغاز زمان تبادل اطلاعات
 • مدت اجرای توافق

بند 6 – موارد استثنا

موارد زیر شامل » ضمانت نامه سطح کیفی خدمات فاواچ« نخواهند بود و عدم دسترسی به خدمات که به دلیل موارد
زیر شامل هیچ گونه خسارت و » اعتبار سرویس« نخواهند بود:

 • عدم دسترسی به دلیل مسدود شدن سرویس توسط واحد مالی
 • عدم دسترسی بدلیل تعمیرات و تغییرات از پیش برنامه ریزی شده
 • عدم دسترسی بدلیل تغییرات درخواستی مشترک
 • عدم دسترسی براساس درخواست مشترک
 • عدم دسترسی بدلیل استفاده از تجهیزات، سخت افزار و نرم افزار مشترک
 • عدم دسترسی بدلیل اقدام ها مشترک و یا کاربران وی
 • از دست رفتن اطالعات مشترک به هر دلیل و عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط مشترک
 • عدم دسترسی بدلیل انجام اعمال غیرقانونی و ABUSE
 • عدم دسترسی بدلیل دستور مقام قضایی و کمیته فیلترینگ

اعتبار سرویس فقط به مشترکین محترمی تعلق خواهد گرفت که بدهی بابت سرویس نداشته باشند.