گیت لب در داکر - Gitlab with docker
Devops

نصب Gitlab با استفاده از Docker

نصب گیت لب(Gitlab) با استفاده از داکر(Docker) گیت لب (Gitlab) یک ابزار کاملا رایگان برای مدیریت سورس کدها میباشد, همانند گیت هاب و بیت باکت شما میتوانید برای شروع مراحل نصب یک سرور مجازی SSD خریداری کنید شما میتوانید برای نصب گیت لب از مخزن رسمی گیتلب در داکرهاب استفاده …